Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
 

MDT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

Magyar Diabetes Társaság

hungarian diabetes association

diabet partneri hirek

A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság (MGyT- MDT) közös Gyermekdiabetes Szekciója

Az MGyT - MDT közös gyermek diabetológiai szekciójának jelenlegi vezetőségi tagjai:

Dr. Körner Anna

Dr. Erhardt Éva

Dr. Blatniczky László, Dr. Felszeghy Enikő, Dr. H. Nagy Katalin, Dr. Hocsi Mária, Dr. Kozári Adrienne, Dr. Luczay Andrea, Dr. Niederland Tamás, Dr. Tóth-Heyn Péter és Tuifel Andrea

A szekció Prof. Dr. Soltész Gyulát a 2017-es vezetőségválasztó taggyűlését örökös tiszteletbeli elnökének választotta meg.

 • A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság (MGyT- MDT) közös
  Gyermekdiabetes Szekciójának története

  1981-ben Barta Lajos professzor kezdeményezte a Magyar Gyermekorvosok Társasága Gyermekdiabetes Szekciójának megalakulását, induláskor azt a célt fogalmazta meg, hogy legyen rendszeres fóruma a gyermekkori diabétesszel foglalkozó orvosoknak.

  1984-ben a Magyar Diabetes Társaság VII. Kongresszusán Tatabányán Békefi Dezső főorvos javasolta, hogy a Szekció legyen a két társaság (a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság) közös szekciója, amit mindkét társaság vezetősége elfogadott. Az alapító tagok akkor pályájuk felfelé ívelő szakaszában lévő gyermek-diabetológiával/endokrionológiával foglalkozó kollégák voltak. A köréjük csoportosuló fiatalokkal, becsatlakozó újabb megyei szakorvosokkal, majdan szakdolgozókkal, dietetikusokkal egyre bővült a szekció tagsága. Jelenleg a taglétszám 157, akik közül 45 orvos, a többi egészségügyi szakdolgozó. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy az éves kongresszusainkon jóval 200 felett szokott lenni a résztvevők száma.

  1986-tól a Szekció vezetősége úgy döntött, hogy az éves rendezvény ne csupán előadási lehetőséget teremtsen a témában dolgozó orvosoknak, hanem az ellátási elvek és gyakorlatok harmonizálásával egy országosan egységes, színvonalas cukorbeteg gyermekgondozás valósuljon meg. Meghatározták a gondozás személyi és tárgyi feltételeit, amit később beépítettek a Magyar Diabetes Társaság Oktatási, Minősítési és Koordinációs Bizottság gondozói kritériumaiba.

  A Szekció működését a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg, amely az MGyT és az MDT alapszabályával összhangban fogalmazódott meg.

  A Szekció célja: a hazai gyermekdiabetológia fejlesztése, egységes szemlélet kialakítása, a tagok tudományos ismereteinek bővítése.

  A Szekció feladata: a gyermekdiabetológia hazai és külföldi eredményeinek ismertetése és az új eredmények gyakorlati felhasználásának segítése.

  Ezen célok és feladatok végrehajtása érdekében tagjai számára előadásokat, vitaüléseket, vándorgyűléseket, szakmai bemutatókat és egyéb szakmai rendezvényeket szervez. A betegszervezetekkel és a fenti cél érdekében tevékenykedő civil szervezetekkel is karöltve részt vesz minden olyan akcióban, illetve rendezvényen, amely a cukorbeteg gyermekek érdekeit szolgálja. Itt kell megemlítenünk, hogy az elmúlt években mind a kormányzati támogatás, mind a civilek aktivitása jelentősen megnőtt, ami a kitűzött feladatok elérésében rendkívül nagy segítséget jelent. A Szekció tagjai az anyatársaságokban (MGyT, MDT) is aktív szerepet játszanak.

  A Szekció évente, mindig más-más gondozó szervezésében kongresszust szervez. Kongresszusainkon neves hazai és külföldi vendégelőadók szerepelnek. A munkacsoport évenként megrendezett kongresszusai – amelynek mindig van egy kiemelt témája is - nem csupán előadói fórumot jelentenek a hazai gyermek diabetológusok számára, hanem a referátumokon és a témamegbeszéléseken keresztül egyúttal azt a célt is szolgálják, hogy a cukorbeteg gyermekek ellátása, gondozása azonos szempontok szerint, és a lehetőségek figyelembevételével minden gondozóhelyen egységes formában történjék az országban.

  A Szekció legalább két évente – általában a rendezvényekhez csatoltan – taggyűlést, négyévente vezetőség választó taggyűlést tart, amely a tagok közül elnököt és titkárt, valamint 9 tagú vezetőséget választ titkos szavazással. A vezetőség legalább egy tagjának a szakdolgozók közül kell kikerülnie.

  2017-ben Prof. Dr. Barkai László vezetésével megalakult az MDT Gyermekdiabétesz Szekciója is, azóta a két szekció párhuzamosan működik.

  Az MGyT és MDT közös Gyermekdiabetes Szekciója a gyermekdiabetológia terén kifejtett huzamos és eredményes munka elismerésére 2002-ben a 77 Elektronika Kft támogatásával Barta Lajos díjat alapított. A szekció vezetősége a díjat kétévente adományozza a Szekció Tudományos ülésén azon tagjainak, akik szakmai, tudományos munkásságukkal a hazai gyermekdiabetológia fejlődéséhez kiemelkedő mértékben járultak hozzá.

  A Szekció égisze alatt működik a Magyar Gyermekdiabetes Epidemiológiai Hálózat, ami a 0-14 éves (most már a 0-18 éves), 1-es típusú diabéteszes gyermekek diagnózis időpontjában rögzített néhány adatát gyűjti és elemzi. Működése a gondozók önkéntes társulásával kezdődött (1989), majd az Egészségügyi Minisztérium „Közös Kincsünk a Gyermek” Nemzeti Csecsemő és Gyermek-egészségügyi Program (XII/1-3) részeként elrendelte az adatgyűjtést és a Pécsi Gyermekklinikát bízta meg annak irányításával (2005). Az Eurodiab gyermekdiabetes epidemiológiai munkacsoport tevékenységét 1998 és 2009 között a magyar hálózat koordinátora, Prof. Dr. Soltész Gyula irányította.

  A Szekció edukációs tevékenységének gyöngyszeme a győri Gyermekdiabetes Gondozó és a Cukorbeteg Gyermekeket Támogató győri Egyesület (Niederland Tamás vezetésével) által megszervezett „Törp program”, amelyben évente kb. 25, 8 évesnél fiatalabb, frissen diagnosztizált diabéteszes gyermek családjával együtt vesz részt.

  1997-ben Szabó László főorvos javaslatára először, majd 2006 óta minden év január elején Gyermekdiabetes Napot tartunk arra emlékezve, hogy 1922. január 11-én került sor először (egy 14 éves kanadai fiún) az inzulin alkalmazására.

  2021-ben Prof. Dr Barkai László és Dr Körner Anna szerkesztésében megjelent az Egészségügyi szakmai irányelv – A gyermekkori diabetes ellátásáról, amelyben a Szekció számos tagja vett részt.

  A Szekció tagjai közül többen szereztek tudományos (PhD és MTA doktori) fokozatot, bírálóként és mentorként vettek részt a fokozatszerzési eljárásokban. Számosan írtak és szerkesztettek szakkönyveket, könyvfejezeteket és edukációs kiadványokat. A tagok közül többen nemcsak hazai, hanem nemzetközi fórumokon is képviselték, illetve képviselik a gyermekdiabetológiát.

  A Szekció kiemelkedő kampányai: 1985-től részt veszünk a diabeteses nyári edukációs táborok koordinálásában, igyekezve az anyagi lehetőségek elősegítését is. Ebben a Magyar Diabetes Társaság és a szponzorok nagyvonalúan kivették a részüket. 2018-ban a „Jónak lenni jó!” kampány során az 1-es típusú diabétesszel élő gyermekek, fiatalok 2019. évi speciális táboroztatását az állampolgárok is támogathatták, így elérhetővé vált, hogy minden eddiginél többen tapasztalhassák meg a táborozás élményét a különböző Szakgondozók és a hozzájuk csatlakozó alapítványok aktív közreműködésével.
LEGFRISSEBB HÍREINK

Beszámoló a Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Diabetes Társaság Gyermekdiabetes Szekciójának XXXVIII. kongresszusáról

Az MGyT és MDT Gyermekdiabetes Szekciójának idei, XXXVIII. kongresszusát Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa hotelben rendeztük meg.

Hagyományainknak megfelelően igyekszünk a konferenciát egyik évben Nyugat-Magyarországon, másik

További hírek

 • A munkacsoport archív dokumentumai

  Jelenleg nem található archív dokumentum.