Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
 

MDT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

Magyar Diabetes Társaság

hungarian diabetes association

diabet partneri hirek

Az MDT hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Figyelem!

  A megtekinteni kívánt tartalom inaktív.

  Gyermekdiabetes szekció beszámoló
  2016.05.02.MDT HírmondóHírkategória: Gyermekdiabetes
  Elöljáróban meg kívánom említeni, hogy a Gyermekdiabetes szekció a Magyar Diabetes Társaság (de a Magyar Gyermekorvosok Társasága) egyik, ha nem a legaktívabb alszervezete. Pontos tagsági kimutatásunk nincs, de az évenként – mindig októberben – megrendezett szekcióülések résztvevőinek a szá-ma 140–160 között változik, azaz stabil. Ez egyben azt is jelenti, hogy az évek so-rán kialakult egy olyan szakellátó törzsgárda (orvosok, szakdolgozók, dietetikusok, pszichológusok-pedagógusok), akik az adott szakellátó helyen kiforrott módszerekkel, egyenletes színvonalon tudják biztosítani a gyermekbetegek ellátását. Gondot a csapatok „korfája” jelent. Számos helyen nyugdíjhoz közeli vagy nyugdíjkorú orvosok biztosítják az ellátást, csaknem önálló munkakörrel. A fiatalok motiváltsága ellentmondásos és nagyon változó. Nagy a fluktuáció, az elvándorlás és – nem utolsósorban – a működőknél az egyéb leterheltség aránya. Mindez a jövőre nézve veszélyezteti az ellátás színvonalát.

  A jelenség nem kizárólagosan a gyermekdiabetológiai ellátásra vonatkoztatható, hanem az egész magyar ellátás rendszerhibáiból fakadó. A jövőre vonatkoztatva ez nem jelentheti azt, hogy lemondjunk a hatékonynak mondható utánpótlás folyamatos neveléséről, képzéséről. Ennek a folyamatnak egyik biztos „set pointja” a évenkénti szekcióülés. Új jelenségként három éve bevezettük, hogy az első nap délutánjának fix programja egy-egy szakmaigyakorlati kérdés átbeszélése, továbbképző jelleggel, az ellátási szemlélet egységesítése érdekében. A visszajelzések ebben a vonatkozásban rendkívül pozitívak.A betegellátással kapcsolatban általános megjegyzendő és kiemelendő jelenség: a gyermekdiabetológiai ellátás immár végérvényesen kilépett a rendelő falai közül!Általánosan elmondható, hogy a szakambulanciai, időhöz kötött kontroll csak egy alapvető, de szerény keresztmetszetű részévé vált a gondozásnak.

  Az első oktatás a manifesztációkor, vagy a reedukáció oly mértékben idő- és energia-igényes, hogy a rendeléstől független, külön, alkalmanként több órát igénylő tevékenységévé vált a teljes teamnek. Fi-nanszírozása „természetesen” nem megoldott. A gyermekek és szüleik tudásszintjének, magabiztosságának a visszajelzése a csaknem kizárólagos értékelés.A reedukációnak több szervezett formája működik:„Törp program” májusi hétvége évente 25 családnak Szépalmán. Itt a gyerme-kek életkora <7 év és a szülők oktatá-sa a gyermekek „óvodai” szintű ellátása mellett zajlik. Szervezi a győri gondozó csapata, az oktatásban tapasztalt hazai gyermekdiabetológusok vesznek részt. Katartikus hatású rendezvény.Gyermekdiabétesz nap. Minden év január 10–15. között, szombaton, az első – gyermeknek – beadott inzulin dá-tumához közeli emléknapként. Mindig valamely gondozó szervezi, a téli időjá-rás ellenére az átlagos részvétel 140–160 fő. Felemelő rendezvény.

  Edukációs táborok az egyes gondozók, illetve civil szervezetek szervezé-sében hazai vagy külföldi helyszínnel. Számos gondozó korosztályos megosz-tást is alkalmaz az oktatás hatékonysá-gának fokozására. Meghatározó rendezvények. Nemzetközi vonatkozású kapcsolat-felvételek, oktatások. Új jelenség, elsősorban a Kárpát-medence magyar ajkú diabeteseseinek a megtalálását, oktatását és segítését célozza. Ismétlendő, pótolhatatlan rendezvények. Ebben a vonatkozásban látom a legtöbb fejlődési lehetőséget, mert az igény nagy, a lehetőség pedig még szűkös.A 2015-ös év során az edukáció új formája jelent meg a szakellátó helyeink gyakorlatában. Nevezetesen: az óvoda- és iskolapedagógusok oktatása. Elv: amennyiben az oktatási intézmények – ahová diabeteses gyermek kerül – igénylik, akkor a területileg illetékes gyermekgondozó személyzete kiszáll az intézménybe és oktatást végez a pedagógusok számára, segítendő a gyermek problémamentes beilleszkedését, valamint az érintett pedagógus felkészültségét. E feladat finanszírozását az MDT szerződésekkel vállalta, a 77 Elekt-ronika Kft. nagyvonalú szponzorációjá-val. Kuriózum a magyar egészségügyben.Külön kell tárgyalnom az inzulinpumpa-kezelés kérdését.

  Ma 14 gyermekcentrum rendelkezik „inzulinpum-pacentrum” minősítéssel. Elsősorban a saját gondozottak közül kerülnek ki a frissen felkészített pumpás gyermekek. Ez annyit is jelent, hogy a nem centrum jellegű gondozási helyek kevéssé élnek a pumpa adta lehetőségekkel. Márpedig ma a jól oktatott családok <10 év alatti gyermekeit csaknem valamennyi esetben a tartósan jó anyagcserét biztosító (ám drága) pumpakezelésre kéne állítani. A nehézségek vonatkozásában utalok az Inzulinpumpa munkacsoport vezetőjének a beszámolójára.A közismerten elégtelen finanszírozási rendszer kompenzációjában a velünk kapcsolatban lévő inzulin-, pumpa-, tesztcsík-forgalmazó cégek támogatását a gyermekellátó diabetológiai alrend-szer számos csatornán keresztül élvezi, érzékeli. Az utóbbi időben a támogatás hangsúlya-mértéke a Magyar Diabetes Társaság irányába tolódott el.

  Számos rendezvényünk a társaság nagyvonalú támogatásának köszönheti megvalósulását és sikerét. E folyamatban nyilván szerepet játszik a cégek különböző fokozatú társasági támogatásának az érvényesülése is.Összefoglalva: a magyar gyermekdiabetológiai ellátás egy viszonylag zárt, meghatározott létszámú, megszállott szakembergárdának köszönheti a mai színvonalát. E szakembereket a Gyermekdiabetes szekció hatékonyan fogja össze. A széles körű kapcsolatrendszer, a megszállottság és a rendkívül erősen érvényesülő empátia áthidalja mindazt a problémahalmazt, amit az alulfinanszírozás generál. A jövőre vonatkozóan alapvető feladat: helyileg meg kell találni azokat a kollégákat, akik ezt a mentalitást magukévá tudják tenni, és felkészülnek, hogy biztosítsák a jövőbeli ellátást.

  Dr. Blatniczky László

  Kapcsolódó dokumentumok(1)

Vissza