Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
 

MDT APP

Töltse le ingyenes mobil alkalmazásunkat!

Letöltés

Magyar Diabetes Társaság

hungarian diabetes association

diabet partneri hirek

Az MDT hírarchívuma


Hírkategória: Összes hírkategória
 • Figyelem!

  A megtekinteni kívánt tartalom inaktív.

  A HÓNAP INTERJÚJA - 2013. március
  2013.03.10.MDT Web-szerkesztőség, Dr. Földesi IrénHírkategória: A hónap interjúja
  Dr. Baranyi ÉvaBaranyi Éva Tanárnő orvosi tevékenységét a BOTE I. sz. Belgyógyászati Klinikáján, Magyar Imre professzor irányításával kezdte meg. Érdeklődése kezdettől fogva a diabetológia felé irányult, dolgozott az I. sz. Belklinikán működő diabétesz munkacsoportban, a Magyar Diabetes Társaság munkájában megalakulása óta részt vesz. 1984-ben az orvostudományok kandidátusa címet kapott, 1996-ban elnyerte a „MDT Diabetológus Orvosa” minősítést, több mint egy évtizede tagja a MDT vezetőségének, a Diabetologia Hungarica szerkesztőbizottságának. 1992-ben Magyar Imre Emlékérmet, 2010-ben Magyar Diabetes Társaság Pro Diabetologia életműdíját kapta. Több száz hazai és külföldi publikáció mellett számos diabetológiai tárgyú monográfia szerkesztője és társszerzője. Jelenleg a MH-Honvédkórház, Diabetológiai Szakrendelésén főorvosként folytatja diabetológiai szakellátó és szakkonziliáriusi tevékenységét.
  Önt minden diabetológus ismeri és tiszteli, hiszen több mint 15 éve dolgozik a MDT Oktatási, Minősítő és Koordinációs Bizottságában, melynek 1998 óta elnöke is egyben. Ez időszak alatt kialakult a hazai diabetológia továbbképzési és minősítési rendszere, létrejöttek a diabetológiai szakellátó helyek, amelyek akkreditációja minden évben felülvizsgálatra kerül a bizottság által.

  Miért volt fontos a diabetológus képzés?
  A diabetológia a cukorbetegséggel foglalkozó elméleti és klinikai tudomány, számos orvosi szakmát érintő, összetett disciplina: kutatása és gyógykezelése során a különböző szakterületek képviselőinek szoros együttműködése szükséges. A diabéteszes embernek ugyanis akár az egészségesekéhez hasonló, akár azokétól eltérő, a cukorbetegséggel kapcsolatos egészségügyi problémái vannak, ezek ellátása során speciális szempontokat kell figyelembe venni. E speciális szempontok közé tartozik pld. a cukorbetegeket érintő kóros állapotok korszerű diagnosztikája és kezelése, valamint – a beteggel szoros együtt-működésben – a közel normális anyagcsere-állapot folyamatos megvalósítása. Az egészségesekéhez hasonló anyagcserehelyzet fenntartása – mely a cukorbetegeket érintő élettani (pld. serdülés, terhesség), vagy kóros (pld. gyulladás, érbetegség, stb.) állapotok ellátásának alfája és omegája – esetenként szintén speciális jártasságot igényelhet. E speciális jártasság megszerzéséhez és fenntartásához a téma iránt érdeklődő orvoskollégák - a szakirodalom rendszeres követésén kívül - folyamatos elméleti (tanfolyamok, konferenciák, távoktatási programok) és gyakorlati diabetológiai továbbképzéseken való részvétel útján jutnak el: e továbbképzések szervezésében és koordinálásában igyekszik segíteni a MDT OMK Bizottsága.
  A cukorbetegek számának jelentős növekedésével és az orvos-szakmai specializálódás erősödésével mind a páciensek, mind a betegellátást végzők részéről egyre erőteljesebbé vált az igény, hogy a diabetológiai jártasság is létjogosultságot és elismerést nyerjen. Bizottságunk az célul tűzte ki, hogy támogassa és elősegítse a diabetológiai minősítés ügyét és lehetőséget nyújtson „Magyar Diabetes Társaság Diabetológus Orvosa” minősítés megszerzésére.

  Ki lehet ma minősített diabetológus és hogyan szerezheti meg a minősítést?
  A minősítés elnyerésének legalapvetőbb – Honlapunkon (www.diabet.hu) részletesen és folyamatosan közzétett - feltételei a következők
  • A minősítés megszerzése iránti kérelmet csak a MDT egy évnél hosszabb tagsági idővel rendelkező tagjai nyújthatnak be
  • A minősítés legkorábban az első alap-szakvizsga (belgyógyászat, gyermekgyógyászat, szülészet) után 3 évvel szerezhető meg
  • A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek rendszeres diabetológiai tevékenységet kell folytatnia
  • A vizsgára bocsátás feltétele legalább két éves – szakmánként a Honlapon részletezett − diabétesz ellátási-gondozási gyakorlat
  • A kérelmezőnek a vizsga időpontjáig, de legfeljebb 3 éven belül 30 pontot kell összegyűjtenie a Bizottság által pontszerzésre akkreditált diabetológiai tárgyú rendezvények látogatásával
  • Sikeres vizsga esetén a vizsgázó oklevelet kap, mely a MDT által elismert diabetológiai jártasságot fejezi ki, de nem biztosítja automatikusan a hivatalos szakvizsgával járó jogokat

  Hány diabetológus van jelenleg Mo-n és hányan várnak a címre?
  Ma hazánkban több, mint 400 aktív diabetológus kolléga dolgozik, a cím elnyerésére 14-en várnak.

  Az elmúlt évben szárnyra kapott az a hír, hogy licenc vizsga lesz szükséges a diabetológus cím elnyeréséhez. Önnek milyen ismeretei vannak erről és mi a véleménye?
  Az „állami" szakorvosi licenc vizsga rendszer bevezetése előbb-utóbb bekövetkezik, de a dolog egyelőre képlékeny: érdemben magam is annyit tudok, ami Honlapunkon is olvasható.
  Személyes véleményem szerint a licenc vizsgával kapcsolatos egyik – számunkra nem igazán kedvező - lehetőség az, ha a múltat eltörlik és minden úgy kezdődik újra, mintha diabetológiai
  minősítés ügyben az elmúlt 15 év során a MDT-ban misem történt volna, annak ellenére, hogy 1996 óta van minősítés, 2006 óta szükséges ennek öt évenkénti megújítása és jelenleg - mint említettük - több, mint 400 minősített kollégánk szerepel folyamatosan gondozott nyilvántartásunkban. E vonatkozásban a szakmák közül mi voltunk az éllovasok.
  A számunkra kedvezőbb variáció az, ha – hagyomány tisztelő módon - elismerik eddigi tevékenységünket, elfogadják a minősítés általunk kidolgozott feltételrendszerének lényegét, és megtarthatjuk a már elnyert "diabetológus orvos" minősítéseket. Azt gondolom, ez utóbbi variáció elérése lehet most legfőbb célunk: az, hogy a "diabetológia" mint önálló diszciplina szerepeljen mind a hivatalos szervek szótárában, mind a lehetséges licenc képesítések sorában.

  Amíg nem voltak diabetológiai szakellátó helyek belgyógyászati vagy endokrinológiai szakrendeléseken, ambulanciákon történt a cukorbetegek gondozása. Miért volt szükség a szakellátó helyek nevesítésére? Hogyan történik az akkreditáció?
  A cukorbetegek ellátása csak akkor lehet eredményes, ha e munkában résztvevő szakterületek képviselői nem csak a diabetológia elméleti és klinikai vonatkozásait illetőn rendelkeznek kellő jártassággal, hanem munkájuk végzéséhez a megfelelő tárgyi feltételek is adottak. Az eredményes ellátás feltétele az is, hogy a mindennapi kilinikai munkában a betegek edukációját, motivációját segítő szakképzett egészségügyi dolgozók – diabetológiai szakápolók, diétetikusok – is intenzíven közreműködjenek. E sajátos, összehangolt csapatmunka szükségessége és a szakmai specializálódás erősödése következtében mind a szakma, mind a páciensek részéről egyre erőteljesebbé vált az igény, hogy a cukorbetegek ellátása egyes nehezebben megoldható problémák esetén (pl. intenzív inzulinkezelés, előrehaladott szövődmények), vagy speciális állapotokban (pl. gyermekek, illetve gyermeket tervező, vagy terhes cukorbetegek ) erre felkészült Diabetológiai Szakellátóhelyeken történjék. Ezt az igényt figyelembe véve a MDT OMK Bizottsága a 90-es évek második felében kidolgozta a Diabetológiai Szakellátóhelyek működésének hazai feltételrendszerét, és – a területi referens kollégák segítségével, kiknek ezúton is köszönetet mondunk – a megfelelő személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szakellátóhelyeket folyamatosan akkreditálja, nyilvántartja és munkájukat koordinálja. Valamennyi hazai szakellátóhelyen diabetológiai munkacsoportok dolgoznak, melyek munkájában – a betegekkel és háziorvosaikkal szoros együttműködésben – mindenhol részt vesznek „MDT Diabetológus Orvosa” minősítésű orvosok, diabetológiai szakápolók és dietetikusok is. Ma már a szakellátóhelyek egyes specializációi is akkreditációra és on-line nyilvántartásra kerültek, így az érdeklődők nem csak azt tudhatják meg bármikor, hogy hol van a hozzájuk legközelebb eső szakellátóhely, hanem azt is, hogy az adott szakellátóhely felkészült-e például diabéteszes gyermekek, terhes nők vagy inzulinpumpás cukorbetegek ellátására. Jelenleg hazánkban több, mint 200 akkreditált diabetológiai szakellátóhely működik és szerepel on-line nyilvántartásunkban, mely – honlapunk segítségével - naprakész adatszolgáltatásra is alkalmas. A szakellátóhely–akkreditáció feltételeit és folyamatát Honlapunk megfelelő rovata részletesen ismerteti.
  A diabetológiai minősítések és szakellátóhelyek nyilvántartásáért és ennek gondozásáért az IntelliMed Kft-nek, az adatok publikálásáért és elérhetőségéért pedig Honlapunknak és a Diabetologia Hungaricának tartozunk köszönettel.

  Klinikai és tudományos munkáiban legintenzívebben a diabétesszel szövődött terhesség problémakörével foglalkozik. Alapító tagja és koordinátora volt az 1992-ben megalakult hazai Diabéteszes Terhességgel foglalkozó Munkacsoportnak, jelenleg elnöke a MDT 2008-ban megalakult Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportjának, mely több mint 100 tagot számlál és a legaktívabb a munkacsoportok között. Minden fél évben munkacsoporti üléseket hív össze, felkéri az ország különböző régióiban dolgozó kollégákat tevékenységük bemutatására és érdekes vagy érdeklődésre számot tartó esetek ismertetésére. Mi motiválja évek óta erre a munkára? Miért tartja fontosnak a rendszeres találkozásokat a terhesség és diabétesz témakörben?
  A diabétesszel társuló terhesség kimenetelét döntően befolyásolta az a felismerés, hogy szövődmények gyakorisága és a diabéteszes gravida anyagcsere-állapota között igen szoros összefüggés áll fenn: ha a terhes nő vércukorszintjét normálissá tesszük, a fokozott magzati veszélyeztetettség jelentősen csökkenthető. A legjobb eredményeket világszerte azokban a centrumokban érték el, amelyekben a cukorbeteg terhesek ellátását szorosan együttműködő diabetológus munkacsoport végezte és így lehetőség nyílt a belgyógyász által irányított normoglykaemiás anyagcsere-vezetés és az intenzív szülészeti, szemészeti illetve neonatológiai észlelés és ellátás egyidejű megvalósítására. E munkacsoportok erőfeszítésének eredményeképpen egyes nagy tapasztalatú centrumokban – hazánkban is - sikerült a fejlődési rendellenességek gyakoriságát jelentősen mérsékelni és az újszülöttkori halálozást az összpopuláció szintjére csökkenteni. Mindezek alapján, megfelelő személyi és tárgyi feltételrendszer kidolgozását követően került sor a terhes cukorbetegek ellátását is vállaló szakellátóhelyek akkraditációjára és nyilvántartására.
  Világossá vált az is, hogy szükség lenne e speciális betegcsoportot gondozó orvoskollégák és munkatársaik egymás közötti, rendszeres kommunikációjára: a tapasztalatok, a munka sikeres és kevésbé sikeres részeredményeinek megbeszélésére, a tanulságok közös levonására. Ezen gondolat jegyében és eredményeképpen alakult meg és tevékenykedik a MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportja. Üléseinken az aktuális belgyógyászati, neonatológiai és szülészeti kérdéseket élénk diszkussziók és viták közepette beszéljük meg, a hazai tapasztalatok időről-időre történő áttekintése mellett A legutóbbi DDH-n – 2011-ben, Tihanyban - tartott munkacsoport ülésünk a „Diabétesszel társuló terhesség: hazai helyzetkép az ezredforduló után” címet kapta és sajnos sok meglepetéssel szolgált Itt hangzottak el ugyanis először „populációs”-nak mondható hazai adatok az utóbbi évtizedben zajlott diabéteszes terhességek kimeneteléről. Kiderült, hogy ezek az országosan jellemző, egészségügyi ellátásunk helyzetét is tükröző magzati/újszülöttkori mutatók igen kedvezőtlenek és nem csak a hazai összpopuláció, hanem a fejlett országok megfelelő mutatóinál is kifejezetten rosszabbak. Tennivalóink tehát továbbra is számosak és sokrétűek, a prekoncepcionális gondozás és a GDM szűrés kiterjesztésétől a modern szakmai irányelveknek megfelelő, akkreditált diabetológiai centrumokban történő terhes-ellátás általánossá tételéig. Mivel az irodalmi adatok és klinikai tapasztalatok egyértelműen igazolják, hogy a megfelelően ellátott diabéteszes terhességek kimeneteli mutatói alig különböznek az összpopulációra jellemző adatoktól, meggyőződésem az, hogy a MDT Diabétesszel Társuló Terhességgel foglalkozó Munkacsoportjának és a téma iránt érdeklődő szakembereknek a közös tevékenysége előbb-utóbb országszerte sikerre vezethet.

  Több könyvet is írt a cukorbetegség speciális területeit érintve. Ezek egy része a betegeknek szóló, páciens edukációt elősegítő írás, de valamennyi cukorbeteggel foglalkozó orvos, nővér, dietetikus számára is érdekes olvasmány. Kiknek szánta ezeket elsősorban ezeket a könyveket?
  Diabetológiai tárgyú könyveinket – azt gondolom – elsősorban a téma iránt érdeklődő orvoskollégák és munkatársaik számára írtuk, de számos kötet valóban a páciens-edukációt elősegítő írás. Azt kell mondanom, hiszek mind az írás, mind az élő szó erejében, miután
  – gondolataink átadásával – mindkettő közelebb hozza egymáshoz a hasonló érdeklődésű embereket, segít a problémák megfogalmazásában, megértésében és megoldásában.

  Gondolkodik-e újabb könyv megírásán?
  Egyelőre csupán annyit mondhatok: igen, olyannyira, hogy címe már van, együttgondolkodó társszerző is lenne, pillanatnyilag az idő az, ami leginkább hiányzik.

  Jó egészséget és elegendő erőt kívánok a jövő nagy feladatainak megvalósításához valamennyi képzett és képzendő kollégám nevében!

  A Magyar Diabetes Társaság Web-szerkesztősége nevében
  Dr. Földesi Irén

Vissza